Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes

Verandering in de organisatie

Pensioen is voor werknemers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Zeker bij veranderingen in uw organisatie heeft u als ondernemingsraad een belangrijke taak op pensioengebied. Uw rechten als ondernemingsraad kunt u alleen goed uitoefenen wanneer u voldoende kennis heeft van pensioenen en de bijhorende wet- en regelgeving en spelregels.

Organisatieverandering

Zodra u weet dat er een verandering in de organisatie gaat plaatsvinden, is het noodzakelijk dat u zich, als vertegenwoordiger van alle werknemers, direct laat bijstaan door een onafhankelijke pensioenadviseur. Bij Next Level Pensioenadvies hebben wij de kennis en ervaring in huis om u bij veranderingstrajecten ondersteuning te bieden.

» Ja, ik wil contact met een deskundig pensioenadviseur...