Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes

achtergrond

AFKOOPSOM PENSIOEN EIGEN BEHEER VALT BUITEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Een afkoopsom van pensioen behoort tot het privé vermogen van de in gemeenschap van goederen gehuwde werknemer, zo oordeelde de Hoge Raad op 13 juli 2018. Dit kan zich uitstrekken tot de DGA's die hun pensioen in eigen beheer hebben afgekocht.
Door Next Level om 12:27
lees meer

UITSTEL AFSCHAFFEN PEB STORM IN EEN GLAS WATER?

Door een indexatiekwestie is stemming over het wetsvoorstel tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer tot nader order uitgesteld. Volgens enkele deskundigen zou een pensioenstrop dreigen, zo was onlangs te lezen in de Telegraaf.
Door Next Level om 16:27
lees meer

STAMRECHT AFGEKOCHT, DOOR SLECHTE VASTLEGGING

Een stamrechtuitkering uit een stamrecht BV moet schriftelijk worden vastgelegd. Doe je dat niet dan is het onmogelijk om te beoordelen of de uitkering voldoet aan de eisen van een periodieke uitkering. Het gevolg kan zijn dat de fiscus stel dat het stamrecht is afgekocht. Op 14 november 2014 oordeelt de Hoge Raad in een dergelijk geval...
Door Next Level om 09:40
lees meer

BPF TOETS BEHOORT TOT ZORGPLICHT ACCOUNTANT?

Op 4 juli 2014 heeft de Accountantskamer een klacht behandeld over de zorgplicht van de AA accountant met betrekking tot een BPF toets. De klager verweet de accountant zijn zorgplicht te hebben geschonden door haar niet te wijzen op een verplichte aanstelling bij een BPF.
Door Next Level om 08:59
lees meer

DEKKINGSGRAAD PENSIOEN EIGEN BEHEER ONDER DE MAAT

De dekkingsgraad van veel DGA pensioenen is onder de 100%, dat concludeert Aegon na een onderzoek naar dit onderwerp. De dekkingsgraad geeft aan welk deel van de pensioenverplichting is gedekt door bezittingen....
Door Next Level om 07:49
lees meer