Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

UPDATE AFSCHAFFEN PENSIOEN EIGEN BEHEER

Op 25 oktober 2016 zijn de antwoorden gepubliceerd op de vragen uit de tweede kamer naar aanleiding van het wetsvoorstel uitfaseren pensioen in eigen beheer.

Per 1 januari 2017 zal geen pensioen in eigen beheer meer opgebouwd kunnen worden. Bestaande rechten blijven bestaan.

Er komt een afkoopregeling waarbij de DGA (samen met de partner!) kan besluiten om het pensioen af te kopen. De BV betaalt het pensioen ineens uit aan de DGA. Er dient dan direct afgerekend te worden met de fiscus. Daarmee is het pensioen verdwenen.

De DGA kan besluiten om de pensioenaanspraken om te zetten in een oudedagsverplichting in eigen beheer. Daarmee wordt het pensioen in eigen beheer feitelijk omgevormd tot een soort lijfrente. Het kapitaal van de oudedagsverplichting wordt door de BV uitgekeerd vanaf de AOW datum in 20 jaren. De uitkeringen worden belast met loonbelasting.

De positie van de partner is onzeker. Zeker is dat zij moet instemmen maar op dit moment is nog onduidelijk of een gang naar de notaris noodzakelijk is.


nota naar aanleiding van het verslag
Door Next Level om 07:14