Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

ZZP PENSIOENFONDS INTERESSANT?

Het pensioenfonds voor ZZP'ers gaat van start. De stichting ZZP Nederland heeft hoge verwachtingen van het pensioenfonds. Wij hadden onze bedenkingen maar er lijken toch wat interessante elementen in te zitten.

Een pensioenfonds voor ZZP'ers is technisch onmogelijk. Pensioen is iets wat speelt tussen werkgever en werknemer. Een ZZP'er heeft geen werkgever en heeft daarom geen toegang tot pensioen. Technisch gezien is de ZZP'er aangewezen op de lijfrente.

Het ZZP pensioenfonds is vorm gegeven als een lijfrente. De vrijwillige deelname en manier waarop de premies aftrekbaar zijn komen overeen met het fiscale lijfrente regime. Het feit dat het saldo op de pensioenrekening bij overlijden overgaat op de nabestaanden duidt erop dat het gaat op een bankspaarproduct.

Dit bankspaarproduct heeft echter enkele bijzondere kenmerken:
- een variabele ingangsdatum, die ook vóór 65 jaar kan liggen in combinatie met een tijdelijke uitkering. Met een normale lijfrente kan de ingangsdatum ook vóór 65 jaar liggen maar dan moet de uitkering levenslang lopen;
- een tijdelijke uitkering van 10, 15 of 20 jaar zonder verdere begrenzing. De normale tijdelijke lijfrente gaat in na 65 jaar, loopt minimaal 5 jaar en bedraagt maximaal zo'n € 21.000,- per jaar.
- het tegoed kan worden aangewend als inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. Bij een normale lijfrente is dat niet mogelijk.
- het tegoed telt niet mee voor de vermogenstoets uit de bijstand. Bij een lijrente is dat (nog) wel het geval. Een wetswijziging op dit punt is in voorbereiding.

Wellicht dat in een later stadium nog beperkende voorwaarden bekend worden waardoor het ZZP pensioenfonds binnen de bestaande regels voor lijfrente zal vallen.

Als het ZZP pensioenfonds inderdaad ruimere mogelijkheden biedt dan de bestaande producten dan is het wellicht een interessante optie.

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. Wil u meer weten over de mogelijkheden om pensioen op te bouwen, neem dan contact op met uw pensioenadviseur
Door Next Level om 09:59